Vi är många kvinnor som idag lever helt symtomfria och kan vittna om att det fungerar. Benägenheten att utveckla endometrios kommer att finnas kvar men du har verktygen att hålla tillståndet i schack.

Du kan ta läkemedel som dämpar dina symtom eller gå in i ett konstgjort klimakterium för att helt slippa endometriossmärtorna under en period, men så länge du inte adresserar grundorsaken så kommer endometriosen att göra sig påmind igen. Du kan låta erfarna och meriterade kirurger operera bort endometrioshärdarna men det kommer nya så länge din kropp är en gynnsam miljö för det.

Endofri.nu hjälper dig att hitta dina grundorsaker och att skapa en behandlingsplan för att reversera din endometrios och långsiktigt hålla den borta. Det krävs att du är villig till livsstilsförändringar för att få önskat resultat.

Om du inte har de förutsättningar som krävs för tillfället kan du ta del av de utbildningspaket som Endofri.nu erbjuder. De är fyllda med information så att du själv kan få förståelse för hur endometriosen fungerar i din kropp och hur du kan reversera den. Du kan börja göra allmänna förändringar som kommer att förbättra ditt tillstånd och kanske till och med få dig att bli helt symtomfri.

Räcker det inte hela vägen rekommenderas att komplettera med individuella tester så att vi kan prickskjuta just dina svagheter och balansera upp dem.