Bli fri från endometrios på naturlig väg...

Det finns hopp även för dig!


Lär känna din kropps styrkor och svagheter!

Endometrios är ett tillstånd av hormonell obalans, kronisk inflammation och ett dysfunktionellt immunförsvar.
När du vet orsakerna till din hormonella obalans, din inflammation och ditt nedsatta immunförsvar kan du vidta åtgärder och eliminera förutsättningarna för din endometrios.

Vad är endometrios?

Det är ett tillstånd då livmoderceller växer utanför livmodern. Det vanligaste är att de fäst i områden i bäckenbotten, på äggstockar och äggledare, på urinblåsa och tarmar.


Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är ”friskmedicin” -en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar de underliggande orsakerna till kroniska livsstilssjukdomar och symtom.


Underliggande orsaker till endometrios

isberg redigeradjpg


Möjligheter

Endometrios är ett uttryck i kroppen som orsakas av en eller flera obalanser och dysfunktioner. Genom att gå till grunden och undersöka vilka orsakerna är i just din kropp kan du genom att stötta kroppen och ge kroppen det den behöver reversera din endometrios. Med det menas att vända tillståndet och backa tillbaka till en symtomfri kropp.


Referenser

Jag jobbar med mycket hög grad av individuell anpassning beroende på att vi alla är olika och våra behov är det således också. Det gör det svårt att beskriva i detalj vad som väntar dig när du anlitar mig. Men läs gärna några referenser från mina klienter.